Dane exif

EXIF to skrót od Exchangeable Image File Format, format ten przechowuje dodatkowych dane na zdjęciach cyfrowych takich jak ekspozycja, obiektyw i inne.

Krzysztof Turek

Exif to skrót od Exchangeable Image File Format – jest standard stosowany w bardzo wielu plikach do przechowywania dodatkowych informacji. Został opracowany przez Japan Electronics and Information Technology Industries Association.

Dzięki danym EXIF możemy dodawać metadane do zdjęć, muzyki lub skanowanych obrazów. W naszym przypadku najbardziej interesujące jest wsparcie dla grafiki.

W największym skrócie dane EXIF to zestaw dodatkowych informacji, które są dodawane do niektórych rodzajów plików graficznych w momencie ich tworzenia – na przykład w trakcie wykonywania zdjęcia – lub jego edycji.

W pierwszym przypadku dane zapisywane dane zawierają szczegółowe informacje dotyczące warunków w jakich zdjęcie zostało wykonane:

W drugim przypadku, czyli w trakcie edycji zdjęcia, do danych exif mogą być dodawane dodatkowe informacje:

oraz informacje dotyczące samej edycji zdjęcia. Tutaj warto zaznaczyć, że dane dodawane w trakcie edycji zdjęcia nie nadpisują danych które zapisał aparat a są dodawane kolejne sekcje z metadanymi. Oczywiście istnieją programy które wyłamują się i całkowicie zastępują informację swoimi danymi.

W niektórych przypadkach następuję celowe wymazanie danych exif które mogłyby wprowadzać w błąd:

W przypadku niektórych producentów aparatów dodawane są niestandardowe metadane nie ujęte w formacie exif w takim przypadku dodawane one są jako zakodowane dane specjalnych polach tekstowych.

exif-przyklad
Przykładowe dane EXIF
Format plikuEXIF
GIF
BMP
PNG
JPG
TIFF
PSD
RAW
WebP
HEIC
Obsługa metadanych EXIF w wybranych formatach plików graficznych