Lightroom Classic skróty klawiszowe

Pełna lista skrótów klawiszowych dla programu Ligtroom Classic, dzięki której można łatwo przyspieszyć swoją pracę.

Krzysztof Turek

Lightroom Classic skróty klawiszowe

Jeśli posiadasz dużą kolekcję zdjęć, Llightroom Classic jest idealnym narzędziem do ich katalogowania i edycji. Rozbudowany interfejs i mnogość funkcji są w stanie zniechęcić początkujących fotoedytorów. Producent zadbał jednak o wygodną obsługę za pomocą skrótów klawiszowych, które zawarte są w poniższej tabelce.

W trakcie zapoznawania się ze skrótami programu Lightroom Classic należy pamiętać że wiele z nich działa w zależności od kontekstu w jakim obecnie się znajdujemy.

Skróty Windows Skróty macOS Akcja
Zarządzenie katalogiem i zdjęciami
Ctrl + Shift + I Cmd + Shift + I Import zdjęć z dysku
Strzałka w prawo/lewo Następne/Poprzednie zdjęcie Filmstrip
Ctrl + R Cmd + R Moduły Library/Develop – przenosi do fizycznej lokalizacji na dysku
Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Eksport wybranych zdjęć
Ctrl + Alt + Shift + E Cmd + Option + Shift + E Eksport wybranych zdjęć z poprzednimi ustawieniami
F2 Zmiana nazwy zdjęcia (moduł Library)
Backspace Delete Usuwa zaznaczone zdjęcia
Ctrl + Backspace Cmd + Delete Usuwa odrzucone zdjęcia
Ctrl + Alt + Shift + Backspace Cmd + Option + Shift + Delete Usuwa wybrane zdjęcia i przenieś do kosza
Ctrl + Shift + P Cmd + Shift + P Otwiera okno ustawień strony
Ctrl + P Cmd + P Drukuje zaznaczone zdjęcia
Ctrl + , (przecinek) Cmd + , (przecinek) Otwiera preferencje
Ctrl + O Cmd + Shift + O Przenosi do katalogu
Ctrl + Alt + , (przecinek) Cmd + Option + , przecinek Otwiera preferencje katalogu
Alt + Backspace Option + Delete Moduł Library – Usuwa zaznaczone zdjęcia
Ctrl + E Cmd + E Otwiera zdjęcie do edycji w programie Photoshop
Ctrl + Alt + E Cmd + Option + E Otwiera zdjęcie do edycji w innym programie
Skróty modułów
Ctrl + Alt + 1 Cmd + Option + 1 Moduł Library
Ctrl + Alt + 2 Cmd + Option + 2 Moduł Develop
Ctrl + Alt + 3 Cmd + Option + 3 Moduł Map
Ctrl + Alt + 4 Cmd + Option + 4 Moduł Book
Ctrl + Alt + 5 Cmd + Option + 5 Moduł Slideshow
Ctrl + Alt + 6 Cmd + Option + 6 Moduł Print
Ctrl + Alt + 7 Cmd + Option + 7 Moduł Web
Ctrl + Alt + Strzałka w lewo Cmd + Option + Strzałka w lewo Cofa do poprzedniego widoku
Ctrl + Alt + Strzałka w prawo Cmd + Option + Strzałka w prawo Przenosi do następnego widoku
Ctrl + Alt + Up Arrow Cmd + Option + Up Arrow Przenosi do poprzedniego modułu
Skróty paneli
Tab Pokazuje/Ukrywa boczne panele
Shift + Tab Pokazuje/Ukrywa wszystkie panele
Tab Pokazuje/Ukrywa pasek narzędzi
F5 Pokazuje/Ukrywa pasek modułów
F6 Pokazuje/Ukrywa Filmstrip
F7 Pokazuje/Ukrywa panele z lewej strony
F8 Pokazuje/Ukrywa panele z prawej strony
Zmiana widoku i trybu wyświetlania
Ctrl + Alt + F Cmd + Option + F Normalny tryb wyświetlania
Ctrl + Shift + F Cmd + Shift+ F Pełny ekran i ukrycie paneli
F Cykliczne przełącznie trybu wyświetlania
Shift + F Następny tryb wyświetlania
Ctrl + I Cmd + I Pokazuje/Ukrywa informację o zdjęciu
I Cyklicznie przełączenie informacji
E Library – pojedyńcze zdjęcie (jedno zdjęcie)
G Library – wiodok siatki (wiele zdjęć)
C Library – tryb porównania zdjęć
N Library – tryb Survey
Ctrl + Shift + L Cmd + Shift + L Cykliczne przłączenie trybu przygaszonego (Dim mode)
Z Cykliczne przłączenie trybu powiększenia
Skróty metadanych i słów kluczowych
Ctrl + K Cmd + K Dodanie słowa kluczowewgo
Ctrl + Shift + K Cmd + Shift + K Edycja słowa kluczowewgo
Ctrl + Alt + Shift + K Cmd + Option + Shift + K Ustawienie skóru dla słowa kluczowego
Alt + 1-9 Option + 1-9 Dodoanie słowa kluczowego z zesatwu
Shift + K Dodanie/Usunięcie skrótu słowa kluczowego dla zaznaczonego zdjęcia
Ctrl + Alt + Shift + C Cmd + Option + Shift + C Kopiowanie metadanych
Ctrl + Alt + Shift + V Cmd + Option + Shift + V Wklejenie metadanych
Ctrl + S Cmd + S Zapis metadanych do pliku
Filtrowanie i ustawianie flag zdjęcia
P Ustawienie flagi – Wybrano
Shift + P Ustawienie flagi – Wybrano i przejście do następnego zdjęcia
X Ustawienie flagi – Odrzucono
Shift + X Ustawienie flagi – Odrzucono i przejście do następnego zdjęcia
U Usuniecie flagi
Shift + U Usuniecie flagi i przejście do następnego zdjęcia
’ (grawis) Cykliczne przełączanie flag
Ctrl + L Cmd + L Cykliczne włączenie/wyłączenie filtrów
Ctrl + Alt + R Cmd + Option + R Uruchomienie trybu Refine
Skróty modułu Develop
V Konwersja do sklai szarości
W Wybranie narzędzia balans bieli
R Wybranie narzędzia przycnianie
A Dla narzędzia przycinanie – blokowanie/odblokowanie zmiany prporcji
Q Wybranie narzędzia Spot removal
K Wybranie narzędzia Adjustment Brush (Pędzel dopasowania)
M Wybranie narzędzia Graduated Filter
Ctrl + U Cmd + U Automatyczne dopasowanie tanów
Ctrl + Shift + U Cmd + Shift + U Automatyczny balans bieli
J Pokazuje Clipping
Ctrl + ] Cmd + ] Obrót zdjęcia w prawo
Ctrl + [ Cmd + [ Obrót zdjęcia w lewo
Skróty modułu Slideshow
Enter Return Rozpocznij pokaz slajdów
Ctrl + Enter Cmd + Return Rozpocznij improwizowany pokaz slajdów
Spacebar Pauzuj pokaz slajdów
Alt + Enter Option + Return podgląd pokazu slajdów
Esc Zakończ pokaz slajdów
Strzałka w prawo Następny slajd
Strzałka w lewo poprzedni slajd
Ctrl + J Cmd + J Eksportuj pokaz slajdów do PDF
Ctrl + Shift + J Cmd + Shift + J Eksportuj pokaz slajdów do JPEG
Ctrl + Alt + J Cmd + Option + J Eksportuj pokaz slajdów jako wideo
Skróty modułu Print (Drukowanie)
Ctrl + P Cmd + P Drukuj
Ctrl + Alt + P Cmd + Option + P Drukuj jedną kopię
Ctrl + Alt + Shift + P Cmd + Option + Shift + P Drukuj ustawienia
Ctrl + Shift + Strzałka w lewo Cmd + Shift + Strzałka w lewo Idź do pierwszej strony
Ctrl + Shift + Strzałka w prawo Cmd + Shift + Strzałka w prawo Idź do ostatniej strony
Ctrl + Strzałka w lewo Cmd + Strzałka w lewo Idź do poprzedniej strony
Ctrl + Strzałka w prawo Cmd + Strzałka w prawo Idź do następnej strony
Ctrl + Shift + H Cmd + Shift + H Linie pomocnicze (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + M Cmd + Shift + M Marginesy i Gutters (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + J Cmd + Shift + J Spad strony (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + K Cmd + Shift + K Image Cells (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + U Cmd + Shift + U Wymiary (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + R Cmd + R Linijka (Pokazuje/Ukrywa)
Skróty modułu Web
Ctrl + J Cmd + J Export galerię
Ctrl + R Cmd + R Przeładuj galerię
Ctrl + S Cmd + S Zapisz ustawienia
Ctrl + Alt + P Cmd + Option + P Wstecz w przeglądace

Zapisz się do newslettera

Zapisując się do newslettera, akceptujesz politykę prywatności