Lightroom classic skróty klawiszowe
Krzysztof Turek • • 5 września 2021

Lightroom Classic skróty klawiszowe

Jeśli posiadasz dużą kolekcję zdjęć, Llightroom Classic jest idealnym narzędziem do ich katalogowania i edycji. Rozbudowany interfejs i mnogość funkcji są w stanie zniechęcić początkujących fotoedytorów. Producent zadbał jednak o wygodną obsługę za pomocą skrótów klawiszowych, które zawarte są w poniższej tabelce.

W trakcie zapoznawania się ze skrótami programu Lightroom Classic należy pamiętać że wiele z nich działa w zależności od kontekstu w jakim obecnie się znajdujemy.

Skróty Windows Skróty macOS Akcja
Zarządzenie katalogiem i zdjęciami
Ctrl + Shift + I Cmd + Shift + I Import zdjęć z dysku
Strzałka w prawo/lewo Następne/Poprzednie zdjęcie Filmstrip
Ctrl + R Cmd + R Moduły Library/Develop – przenosi do fizycznej lokalizacji na dysku
Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Eksport wybranych zdjęć
Ctrl + Alt + Shift + E Cmd + Option + Shift + E Eksport wybranych zdjęć z poprzednimi ustawieniami
F2 Zmiana nazwy zdjęcia (moduł Library)
Backspace Delete Usuwa zaznaczone zdjęcia
Ctrl + Backspace Cmd + Delete Usuwa odrzucone zdjęcia
Ctrl + Alt + Shift + Backspace Cmd + Option + Shift + Delete Usuwa wybrane zdjęcia i przenieś do kosza
Ctrl + Shift + P Cmd + Shift + P Otwiera okno ustawień strony
Ctrl + P Cmd + P Drukuje zaznaczone zdjęcia
Ctrl + , (przecinek) Cmd + , (przecinek) Otwiera preferencje
Ctrl + O Cmd + Shift + O Przenosi do katalogu
Ctrl + Alt + , (przecinek) Cmd + Option + , przecinek Otwiera preferencje katalogu
Alt + Backspace Option + Delete Moduł Library – Usuwa zaznaczone zdjęcia
Ctrl + E Cmd + E Otwiera zdjęcie do edycji w programie Photoshop
Ctrl + Alt + E Cmd + Option + E Otwiera zdjęcie do edycji w innym programie
Skróty modułów
Ctrl + Alt + 1 Cmd + Option + 1 Moduł Library
Ctrl + Alt + 2 Cmd + Option + 2 Moduł Develop
Ctrl + Alt + 3 Cmd + Option + 3 Moduł Map
Ctrl + Alt + 4 Cmd + Option + 4 Moduł Book
Ctrl + Alt + 5 Cmd + Option + 5 Moduł Slideshow
Ctrl + Alt + 6 Cmd + Option + 6 Moduł Print
Ctrl + Alt + 7 Cmd + Option + 7 Moduł Web
Ctrl + Alt + Strzałka w lewo Cmd + Option + Strzałka w lewo Cofa do poprzedniego widoku
Ctrl + Alt + Strzałka w prawo Cmd + Option + Strzałka w prawo Przenosi do następnego widoku
Ctrl + Alt + Up Arrow Cmd + Option + Up Arrow Przenosi do poprzedniego modułu
Skróty paneli
Tab Pokazuje/Ukrywa boczne panele
Shift + Tab Pokazuje/Ukrywa wszystkie panele
Tab Pokazuje/Ukrywa pasek narzędzi
F5 Pokazuje/Ukrywa pasek modułów
F6 Pokazuje/Ukrywa Filmstrip
F7 Pokazuje/Ukrywa panele z lewej strony
F8 Pokazuje/Ukrywa panele z prawej strony
Zmiana widoku i trybu wyświetlania
Ctrl + Alt + F Cmd + Option + F Normalny tryb wyświetlania
Ctrl + Shift + F Cmd + Shift+ F Pełny ekran i ukrycie paneli
F Cykliczne przełącznie trybu wyświetlania
Shift + F Następny tryb wyświetlania
Ctrl + I Cmd + I Pokazuje/Ukrywa informację o zdjęciu
I Cyklicznie przełączenie informacji
E Library – pojedyńcze zdjęcie (jedno zdjęcie)
G Library – wiodok siatki (wiele zdjęć)
C Library – tryb porównania zdjęć
N Library – tryb Survey
Ctrl + Shift + L Cmd + Shift + L Cykliczne przłączenie trybu przygaszonego (Dim mode)
Z Cykliczne przłączenie trybu powiększenia
Skróty metadanych i słów kluczowych
Ctrl + K Cmd + K Dodanie słowa kluczowewgo
Ctrl + Shift + K Cmd + Shift + K Edycja słowa kluczowewgo
Ctrl + Alt + Shift + K Cmd + Option + Shift + K Ustawienie skóru dla słowa kluczowego
Alt + 1-9 Option + 1-9 Dodoanie słowa kluczowego z zesatwu
Shift + K Dodanie/Usunięcie skrótu słowa kluczowego dla zaznaczonego zdjęcia
Ctrl + Alt + Shift + C Cmd + Option + Shift + C Kopiowanie metadanych
Ctrl + Alt + Shift + V Cmd + Option + Shift + V Wklejenie metadanych
Ctrl + S Cmd + S Zapis metadanych do pliku
Filtrowanie i ustawianie flag zdjęcia
P Ustawienie flagi – Wybrano
Shift + P Ustawienie flagi – Wybrano i przejście do następnego zdjęcia
X Ustawienie flagi – Odrzucono
Shift + X Ustawienie flagi – Odrzucono i przejście do następnego zdjęcia
U Usuniecie flagi
Shift + U Usuniecie flagi i przejście do następnego zdjęcia
’ (grawis) Cykliczne przełączanie flag
Ctrl + L Cmd + L Cykliczne włączenie/wyłączenie filtrów
Ctrl + Alt + R Cmd + Option + R Uruchomienie trybu Refine
Skróty modułu Develop
V Konwersja do sklai szarości
W Wybranie narzędzia balans bieli
R Wybranie narzędzia przycnianie
A Dla narzędzia przycinanie – blokowanie/odblokowanie zmiany prporcji
Q Wybranie narzędzia Spot removal
K Wybranie narzędzia Adjustment Brush (Pędzel dopasowania)
M Wybranie narzędzia Graduated Filter
Ctrl + U Cmd + U Automatyczne dopasowanie tanów
Ctrl + Shift + U Cmd + Shift + U Automatyczny balans bieli
J Pokazuje Clipping
Ctrl + ] Cmd + ] Obrót zdjęcia w prawo
Ctrl + [ Cmd + [ Obrót zdjęcia w lewo
Skróty modułu Slideshow
Enter Return Rozpocznij pokaz slajdów
Ctrl + Enter Cmd + Return Rozpocznij improwizowany pokaz slajdów/td>
Spacebar Pauzuj pokaz slajdów
Alt + Enter Option + Return podgląd pokazu slajdów
Esc Zakończ pokaz slajdów
Strzałka w prawo Następny slajd
Strzałka w lewo poprzedni slajd
Ctrl + J Cmd + J Eksportuj pokaz slajdów do PDF
Ctrl + Shift + J Cmd + Shift + J Eksportuj pokaz slajdów do JPEG
Ctrl + Alt + J Cmd + Option + J Eksportuj pokaz slajdów jako wideo
Skróty modułu Print (Drukowanie)
Ctrl + P Cmd + P Drukuj
Ctrl + Alt + P Cmd + Option + P Drukuj jedną kopię
Ctrl + Alt + Shift + P Cmd + Option + Shift + P Drukuj ustawienia
Ctrl + Shift + Strzałka w lewo Cmd + Shift + Strzałka w lewo Idź do pierwszej strony
Ctrl + Shift + Strzałka w prawo Cmd + Shift + Strzałka w prawo Idź do ostatniej strony
Ctrl + Strzałka w lewo Cmd + Strzałka w lewo Idź do poprzedniej strony
Ctrl + Strzałka w prawo Cmd + Strzałka w prawo Idź do następnej strony
Ctrl + Shift + H Cmd + Shift + H Linie pomocnicze (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + M Cmd + Shift + M Marginesy i Gutters (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + J Cmd + Shift + J Spad strony (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + K Cmd + Shift + K Image Cells (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + U Cmd + Shift + U Wymiary (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + R Cmd + R Linijka (Pokazuje/Ukrywa)
Skróty modułu Web
Ctrl + J Cmd + J Export galerię
Ctrl + R Cmd + R Przeładuj galerię
Ctrl + S Cmd + S Zapisz ustawienia
Ctrl + Alt + P Cmd + Option + P Wstecz w przeglądace

Zapisz się do newslettera

Zapisując się do newslettera, akceptujesz politykę prywatności