Lightroom Classic skróty klawiszowe

Pełna lista skrótów klawiszowych dla programu Ligtroom Classic, dzięki której można łatwo przyspieszyć swoją pracę.

Krzysztof Turek

Jeśli posiadasz dużą kolekcję zdjęć, Lightroom Classic jest idealnym narzędziem do ich katalogowania i edycji. Rozbudowany interfejs i mnogość funkcji są w stanie zniechęcić początkujących fotoedytorów. Producent zadbał jednak o wygodną obsługę za pomocą skrótów klawiszowych, które zawarte są w poniższej tabelce.

W trakcie zapoznawania się ze skrótami programu Lightroom Classic należy pamiętać że wiele z nich działa w zależności od kontekstu w jakim obecnie się znajdujemy.

Skróty WindowsSkróty macOSAkcja
Zarządzenie katalogiem i zdjęciami
Ctrl + Shift + ICmd + Shift + IImport zdjęć z dysku
Strzałka w prawo/lewoNastępne/Poprzednie zdjęcie Filmstrip
Ctrl + RCmd + RModuły Library/Develop – przenosi do fizycznej lokalizacji na dysku
Ctrl + Shift + ECmd + Shift + EEksport wybranych zdjęć
Ctrl + Alt + Shift + ECmd + Option + Shift + EEksport wybranych zdjęć z poprzednimi ustawieniami
F2Zmiana nazwy zdjęcia (moduł Library)
BackspaceDeleteUsuwa zaznaczone zdjęcia
Ctrl + BackspaceCmd + DeleteUsuwa odrzucone zdjęcia
Ctrl + Alt + Shift + BackspaceCmd + Option + Shift + DeleteUsuwa wybrane zdjęcia i przenieś do kosza
Ctrl + Shift + PCmd + Shift + POtwiera okno ustawień strony
Ctrl + PCmd + PDrukuje zaznaczone zdjęcia
Ctrl + , (przecinek)Cmd + , (przecinek)Otwiera preferencje
Ctrl + OCmd + Shift + OPrzenosi do katalogu
Ctrl + Alt + , (przecinek)Cmd + Option + , przecinekOtwiera preferencje katalogu
Alt + BackspaceOption + DeleteModuł Library – Usuwa zaznaczone zdjęcia
Ctrl + ECmd + EOtwiera zdjęcie do edycji w programie Photoshop
Ctrl + Alt + ECmd + Option + EOtwiera zdjęcie do edycji w innym programie
Skróty modułów
Ctrl + Alt + 1Cmd + Option + 1Moduł Library
Ctrl + Alt + 2Cmd + Option + 2Moduł Develop
Ctrl + Alt + 3Cmd + Option + 3Moduł Map
Ctrl + Alt + 4Cmd + Option + 4Moduł Book
Ctrl + Alt + 5Cmd + Option + 5Moduł Slideshow
Ctrl + Alt + 6Cmd + Option + 6Moduł Print
Ctrl + Alt + 7Cmd + Option + 7Moduł Web
Ctrl + Alt + Strzałka w lewoCmd + Option + Strzałka w lewoCofa do poprzedniego widoku
Ctrl + Alt + Strzałka w prawoCmd + Option + Strzałka w prawoPrzenosi do następnego widoku
Ctrl + Alt + Up ArrowCmd + Option + Up ArrowPrzenosi do poprzedniego modułu
Skróty paneli
TabPokazuje/Ukrywa boczne panele
Shift + TabPokazuje/Ukrywa wszystkie panele
TabPokazuje/Ukrywa pasek narzędzi
F5Pokazuje/Ukrywa pasek modułów
F6Pokazuje/Ukrywa Filmstrip
F7Pokazuje/Ukrywa panele z lewej strony
F8Pokazuje/Ukrywa panele z prawej strony
Zmiana widoku i trybu wyświetlania
Ctrl + Alt + FCmd + Option + FNormalny tryb wyświetlania
Ctrl + Shift + FCmd + Shift+ FPełny ekran i ukrycie paneli
FCykliczne przełącznie trybu wyświetlania
Shift + FNastępny tryb wyświetlania
Ctrl + ICmd + IPokazuje/Ukrywa informację o zdjęciu
ICyklicznie przełączenie informacji
ELibrary – pojedyńcze zdjęcie (jedno zdjęcie)
GLibrary – wiodok siatki (wiele zdjęć)
CLibrary – tryb porównania zdjęć
NLibrary – tryb Survey
Ctrl + Shift + LCmd + Shift + LCykliczne przłączenie trybu przygaszonego (Dim mode)
ZCykliczne przłączenie trybu powiększenia
Skróty metadanych i słów kluczowych
Ctrl + KCmd + KDodanie słowa kluczowewgo
Ctrl + Shift + KCmd + Shift + KEdycja słowa kluczowewgo
Ctrl + Alt + Shift + KCmd + Option + Shift + KUstawienie skóru dla słowa kluczowego
Alt + 1-9Option + 1-9Dodoanie słowa kluczowego z zesatwu
Shift + KDodanie/Usunięcie skrótu słowa kluczowego dla zaznaczonego zdjęcia
Ctrl + Alt + Shift + CCmd + Option + Shift + CKopiowanie metadanych
Ctrl + Alt + Shift + VCmd + Option + Shift + VWklejenie metadanych
Ctrl + SCmd + SZapis metadanych do pliku
Filtrowanie i ustawianie flag zdjęcia
PUstawienie flagi – Wybrano
Shift + PUstawienie flagi – Wybrano i przejście do następnego zdjęcia
XUstawienie flagi – Odrzucono
Shift + XUstawienie flagi – Odrzucono i przejście do następnego zdjęcia
UUsuniecie flagi
Shift + UUsuniecie flagi i przejście do następnego zdjęcia
‘ (grawis)Cykliczne przełączanie flag
Ctrl + LCmd + LCykliczne włączenie/wyłączenie filtrów
Ctrl + Alt + RCmd + Option + RUruchomienie trybu Refine
Skróty modułu Develop
VKonwersja do sklai szarości
WWybranie narzędzia balans bieli
RWybranie narzędzia przycnianie
ADla narzędzia przycinanie – blokowanie/odblokowanie zmiany prporcji
QWybranie narzędzia Spot removal
KWybranie narzędzia Adjustment Brush (Pędzel dopasowania)
MWybranie narzędzia Graduated Filter
Ctrl + UCmd + UAutomatyczne dopasowanie tanów
Ctrl + Shift + UCmd + Shift + UAutomatyczny balans bieli
JPokazuje Clipping
Ctrl + ]Cmd + ]Obrót zdjęcia w prawo
Ctrl + [Cmd + [Obrót zdjęcia w lewo
Skróty modułu Slideshow
EnterReturnRozpocznij pokaz slajdów
Ctrl + EnterCmd + ReturnRozpocznij improwizowany pokaz slajdów
SpacebarPauzuj pokaz slajdów
Alt + EnterOption + Returnpodgląd pokazu slajdów
EscZakończ pokaz slajdów
Strzałka w prawoNastępny slajd
Strzałka w lewopoprzedni slajd
Ctrl + JCmd + JEksportuj pokaz slajdów do PDF
Ctrl + Shift + JCmd + Shift + JEksportuj pokaz slajdów do JPEG
Ctrl + Alt + JCmd + Option + JEksportuj pokaz slajdów jako wideo
Skróty modułu Print (Drukowanie)
Ctrl + PCmd + PDrukuj
Ctrl + Alt + PCmd + Option + PDrukuj jedną kopię
Ctrl + Alt + Shift + PCmd + Option + Shift + PDrukuj ustawienia
Ctrl + Shift + Strzałka w lewoCmd + Shift + Strzałka w lewoIdź do pierwszej strony
Ctrl + Shift + Strzałka w prawoCmd + Shift + Strzałka w prawoIdź do ostatniej strony
Ctrl + Strzałka w lewoCmd + Strzałka w lewoIdź do poprzedniej strony
Ctrl + Strzałka w prawoCmd + Strzałka w prawoIdź do następnej strony
Ctrl + Shift + HCmd + Shift + HLinie pomocnicze (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + MCmd + Shift + MMarginesy i Gutters (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + JCmd + Shift + JSpad strony (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + KCmd + Shift + KImage Cells (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + Shift + UCmd + Shift + UWymiary (Pokazuje/Ukrywa)
Ctrl + RCmd + RLinijka (Pokazuje/Ukrywa)
Skróty modułu Web
Ctrl + JCmd + JExport galerię
Ctrl + RCmd + RPrzeładuj galerię
Ctrl + SCmd + SZapisz ustawienia
Ctrl + Alt + PCmd + Option + PWstecz w przeglądace