Tryby pomiaru światła

Obecne w każdym aparacie znajdziemy miernik natężenia światła, posiada on kilka trybów pracy co wpływa na różne efekty w oświetleniu fotografowanej sceny.

Krzysztof Turek

Każdy nowoczesny aparat fotograficzny potrafi automatycznie zmierzyć natężenie światła, aby automatycznie ustawić wartość ekspozycji lub wyświetlić podpowiedź na ekranie wyświetlacza która ułatwi nam ustawienie ekspozycji manualnie. Automatyczne ustawienie ekspozycji może dotyczyć zarówno pojedynczego parametru (czułości ISO, czasu otwarcia migawki lub ustawienia wartości przysłony) bądź automatycznie ustawić wartość ekspozycji. 

Mimo tak dużego udogodnienia musimy sami dokonać wyboru pomiaru światła ustawiając jeden z kilku dostępnych trybów. Producenci aparatów fotograficznych mogą tryby pomiaru światła nazywać w różny sposób jednak zazwyczaj mierzą one światło w taki sam sposób. Przesiadając się pomiędzy aparatami różnych producentów z łatwością obsługiwać tryby pomiaru światła dzięki zunifikowanym oznaczeniom.

Rodzaje pomiaru światła

W aparacie fotograficznym mierzone jest światło odbite od obiektu, który chcemy sfotografować, taki pomiar światła odznacza się wystarczającą precyzją, dzięki której z łatwością ustawimy właściwą ekspozycję.

Innym rodzajem pomiaru światła jest pomiar światła padającego – taki pomiar jest realizowany poprzez specjalizowane urządzenia którymi musimy ręcznie zmierzyć natężenie światła zazwyczaj przed fotografowanym obiektem.

Pomiar punktowy

Punktowy pomiar światła jest jednym z najprostszych do wytłumaczenia – światło mierzone jest w wokół punktu ostrości – bądź tego który my wskazaliśmy bądź punku na który aparat sam ustawił ostrość. Cała reszta jest ignorowana. Taki rodzaj pomiaru światła może być używany zależy nam na tym, aby obiekt, na który ustawiliśmy ostrość był prawidłowo naświetlony natomiast reszta może być prześwietlona lub niedoświetlona. Doskonałym przykładem może być fotografowanie ptaków w locie – na przykład biała mewa zostanie naświetlona poprawnie a niebeskie niebo, na tle którego się znajduje będzie nieco ciemniejsze niż gdybyśmy ostawili ekspozycję używając jednego z pozostałych trybów pomiaru światła.

tryb-pomiaru-punktowego
Symbol oznaczający tryb pomiaru punktowego wspólny dla większości producentów
pomiar-punktowy
Obszar wykorzystywany przy pomiarze punktowym

Pomiar matrycowy

Ten rodzaj pomiaru może być również określany jako Pomiar ewaluacyjny i jest trybem ustawionym domyślnie w większości modeli aparatów. W tym trybie aparat dzieli kadr na strefy dla których pomiar następuje osobno, w następnym kroku określana jest strefa, w której znajduje się punkt ostrości i jest ona ustawiana jako nadrzędna nad pozostałymi. Taki rodzaj pomiaru daje najlepsze efekty w większości przypadków zalecane jest używanie go w większości przypadków.

tryb-pomiaru-matrix
Symbol oznaczający tryb pomiaru matrycowego
pomiar-matrycowy
Obszar wykorzystywany przy pomiarze matrycowym

Pomiar centralno-ważony

W tym przypadku pomiar następuje w centralnym punkcie kadru oraz jego otoczeniu a cała reszta, czyli narożniki są ignorowane. Punkt ostrości nie jest brany pod uwagę. Taki sposób pomiaru światła daje doskonałe efekty w przypadku, gdy fotografujemy pod słońce. W tym przypadku musimy liczyć się z tym, że pozostała część kadru będzie prześwietlona.

tryb-pomiaru-cw
Symbol oznaczający tryb pomiary centralnie ważony
pomiar-centralnie-wazony
Obszar wykorzystywany przy pomiarze centralnie ważonym

Wskaźnik natężenia światła

Niezależenie od ustawień tryby pomiaru światła w każdym aparacie znajdziemy również miernik poziomu natężenia światła. Miernik ten pokazuje nam czy ustawiona ekspozycja odbiega od ekspozycji, która powinna być ustawiona i jest wyskalowany w jednostkach EV. Przykładowo, jeśli ustawiona ekspozycje spowoduje niedoświetlenie rejestrowanego obrazu miernik wyświetli wartość odpowiadającą niedoświetleniu na przykład -1,3EV.

Jeśli z kolei prześwietlimy nasze zdjęcie miernik pokaże wartość o jaką prześwietlamy na przykład +0,7EV. Oczywiście jeśli wartość będzie dobrze dobrana możemy spodziewać się na wyświetlaczu wartości 0EV co oznacza brak odchylenia.

miernik-swiatla
Wskaźnik poziomu natężenia światła

Wskaźnik poziomu natężenia światła działa cały czas niezależnie od wszelkich ustawień nawet jeśli został wciśnięty przycisk blokady ekspozycji EV Lock.

Jaki pomiar światła wybrać?

Jeśli nie fotografujemy w specyficznych warunkach warto wybrać pomiar matrycowy który w 99% daje bardzo dobre rezultaty. Sytuacji w których musiałem przełączyć pomiar światła na inny tryb mogę policzyć na palcach jednej ręki. Warto zauważyć również że sama dynamika światła rejestrowana przez większość nowoczesnych aparatów jest dość duża a inteligencja zawarta w procesorze jest na tyle precyzyjna że nawet jeśli nigdy nie zmienimy trybu pomiaru światła i zostaniemy przy pomiarze matrycowym będziemy więcej niż zadowoleni.

Zapisz się do newslettera

Zapisując się do newslettera, akceptujesz politykę prywatności